Johanna Vendelin Ihmisten ja luonnon asialla

Sote vie rahat ja yksityisyyden

  • Sotesta on tullut jättiläismäinen hirviö, jota kukaan ei enää hallitse
    Sotesta on tullut jättiläismäinen hirviö, jota kukaan ei enää hallitse

Olen huolissani hallituksen pyrkimyksistä heikentää kansalaisten tietosuojaa samaan aikaan, kun EU:ssa on tulossa voimaan 25.5.2018 uusi tietosuoja-asetus, GDPR (General Data Protection Regulation).

GDPR:n tavoitteena on varmistaa henkilötietojen käsittelyä koskevien sääntöjen yhtenäinen soveltaminen koko EU:n alueella. Lain tarkoitus on antaa ihmisille oikeus määrätä henkilötietojensa käytöstä. Toisin sanoen, ihmiset voivat entistä tarkemmin päättää itse, mihin tarkoituksiin heidän tietojaan saa käyttää ja minne heidän tietonsa voidaan siirtää.

GDPR:n ansiosta yritysten on jatkossa kerrottava nykyistä tarkemmin asiakkailleen, mihin tarkoitukseen heidän henkilötietojaan kerätään ja käytetään. Myös yritysten vastuut ja sanktiot kiristyvät. Profilointi esim. terveystietojen perusteella on lopetettava, mikäli asiakas haluaa kieltää omien henkilötietojensa käytön tähän tarkoitukseen.

HUS:n hallintoylilääkäri ja professori Lasse Lehtonen, joka on toiminut neuvoa-antavana sote-asiantuntijana, selvitti US blogikirjoituksessaan, että eduskunnan käsittelyssä oleva laki terveystietojen toissijaisesta käytöstä eli toisiolaki ei toista EU:n tietosuoja-asetuksen profilointia koskevia rajoituksia, vaan asettuu “tavallaan” näiden rajoitusten yläpuolelle. Toisaalta EU:n tietosuoja-asetus ei anna kansallista liikkumavaraa, vaikkakin kansallisesti voidaan päättää asetusta täydentävistä laeista.

Lehtonen myös toteaa blogissaan, että Sipilän hallitus on lainvalmistelussaan tarkoitushakuisesti etsinyt EU:n sääntelystä porsaanreikiä, joilla se voisi kiertää EU:n tietosuoja-asetuksessa säädettyä henkilötietojen käyttötarkoitussidonnaisuutta ja henkilötietojen käsittelykieltoa. Hallituksen valmistelemassa EU:n tietosuoja-asetusta täydentävässä lainsäädännössä esitetään, ettei julkisen sektorin toimijaan kohdistettaisi lainkaan GDPR:n mukaisia sanktiomaksuja.

Lehtosen julkisuuteen tuomat tiedot on syytä ottaa vakavissaan. Kansallinen lainsäädäntö ei voi asettua EU-lainsäädännön yläpuolelle. Myös hallituksen leväperäinen suhtautuminen yksityisyyteen ja tietosuojaan on huolestuttavaa. Onko Sipilän hallitus viemässä Suomea Kiinan tielle, jossa ihmisoikeudet ovat toissijaisia?

Kaiken kaikkiaan sotesta on tullut jättiläismäinen hirviö, jota kukaan ei enää hallitse. Sen alkuperäinen tavoite – julkisen sektorin säästöt – on valmistelun pitkittyessä unohtunut. Kukaan ei ole esittänyt uskottavia laskelmia uudistuksella saavutettavista säästöistä. Kaikki viittaa siihen, että sotesta ja maakuntahimmelistä on kaiken lisäksi tulossa Helsingin laskuun herkutteleva rahasyöppö mammutti, joka tullessaan heikentää niin kaupunkien kuin niiden asukkaiden itsemääräämisoikeutta.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

16Suosittele

16 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (12 kommenttia)

Käyttäjän nita kuva
Nita Hillner

Myös tämä sote-uudistuksen ongelma:

Sote-keskuksia rahoitetaan kapitaatiolla ja muuta hoitoa suoriteperusteisesti - Miksi näin? Mielestäni myös sote-keskuksia pitää rahoittaa suoriteperusteisesti. Jos esimerkiksi hankin vaateketju Gudrun Sjödenin asiakaskortin, en joudu etukäteen maksamaan mahdollisista ostoksistani. Miksi maksu suoritetaan vaikka ihminen ei vuosikymmeniin edes palvelua käyttäisi? Eikö silloin käytetä veronmaksajien rahoja väärin?

Käyttäjän JohannaVendelin kuva
Johanna Vendelin

Pisteytyksellä sairaustietojen perusteella pyritään nimenomaan siihen, että kapitaatiomaksut on erisuuruiset ihmisen sairaushistoriasta riippuen.

Nyt kun kiirreellä valmistellaan uutta pisteytysjärjestelmää, niin se luo jo itsessään ongelman. Asiat pitäisi valmistella hyvin, eikä EU-liansäädönnän kanssa saa tulla ristiriitaa.

Käyttäjän nita kuva
Nita Hillner

Minä näen että maksu pitää saada vasta kun ihminen oikeasti on sen palvelun saanut. Asiakkaasta, joka tulevaisuudessa on kirjautunut sote-keskukseen maksetaan kapitaatiokorvaus pisteytyksensä mukaan vaikka hän ei käyttäisi palvelua kertaakaan. Minusta tämä ei ole oikeaa yrittäjyyttä.

Ja muutenkin tämä profilointi on arvelluttavaa. On selvää, että jossain vaiheessa näitä tietoja vuotaa ja tulevaisuudessa käyttötarkoitusta voidaan laajentaa myös valtion taholta.

Käyttäjän Kirsiomp kuva

Johanna, pidä silmällä Lasse Lehtosen blogia samaan aiheeseen:

http://lasselehtonen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/2538...

STM:n sivuilta löytyi tämä alla oleva tiedote:

"Uusi lupaviranomainen sujuvoittaa sosiaali- ja terveystietojen tietoturvallista käyttöä

Sosiaali- ja terveysministeriö 26.10.2017 13.37

Tiedote 154/2017

Uusi lupaviranomainen sujuvoittaa sosiaali- ja terveystietojen tietoturvallista käyttöä

Hallitus esittää uutta lakia sosiaali- ja terveystietojen toissijaisesta käytöstä. Tavoite on tehdä tietojen käyttö joustavaksi ja tietoturvalliseksi. Tätä varten perustettaisiin keskitetty sähköinen lupapalvelu sekä lupahakemukset ratkaiseva Sosiaali- ja terveysalan käyttölupaviranomainen.

Suomessa on poikkeuksellisen kattavat ja laadukkaat sosiaali- ja terveydenhuollon tietovarannot. Tiedot ovat kuitenkin lukuisissa eri tietojärjestelmissä ja eri viranomaisten hallussa. Samaan tarkoitukseen on tarvittu käyttölupa ja erilliset tietopyynnöt usealta eri viranomaiselta. Siksi on ollut hidasta ja työlästä saada tietoja esimerkiksi tutkimukseen. Uusi laki sujuvoittaisi tietopyyntöjen käsittelyä ja nopeuttaisi tietojen saamista sekä parantaisi tietoturvaa.

Esityksen arvioidaan lisäävän tutkimusta ja innovaatiotoimintaa, joka liittyy kansalaisten terveyteen ja hyvinvointiin, sairauksien ehkäisyyn ja uusien hoitomenetelmien kehittämiseen. Se parantaisi kansalaisten saamia sosiaali- ja terveyspalveluja ja hoitoa sekä toisi markkinoille tehokkaampia lääkkeitä. Lupaviranomaisen toiminnan ympärille arvioidaan syntyvän korkeatasoista yritys- ja tutkimustoimintaa, mikä toisi lisää työpaikkoja Suomeen.

Jatkossa yksi lupaviranomainen myöntäisi keskitetysti sosiaali- ja terveydenhuoltoon liittyvien tietojen käyttöluvat ja käsittelisi tietopyynnöt. Neuvontapalvelu ja tietoaineistokuvaukset auttaisivat tietojen tarvitsijaa löytämään sopivat tietoaineistot. Sähköinen tietopyyntöjen hallintajärjestelmä välittäisi lupaviranomaiselle käyttölupahakemukset ja tietopyynnöt, joissa hakija kuvaisi tarvittavat tiedot sekä niiden käyttötarkoituksen ja -suunnitelman.

Jos käyttölupa myönnetään, lupaviranomainen kokoaisi tarvittavat tiedot eri rekistereistä, muokkaisi, yhdistelisi ja esikäsittelisi ne. Sen jälkeen lupaviranomainen siirtäisi tiedot luvansaajan käsiteltäväksi ylläpitämäänsä tietoturvalliseen, laissa asetetut vaatimukset täyttävään käyttöympäristöön, mikä vähentäisi tietoturvariskejä ja estäisi tietojen päätymisen vahingossa vääriin käsiin. Lupaviranomainen voisi palvella myös ilman lupakäsittelyä tiedon tarvitsijoita, joille muokattaisiin tarvittavat tietoaineistot niin, ettei niistä voi enää tunnistaa yksilöitä.

Tietoturvallinen käyttöympäristö mahdollistaisi sen, että jatkossa tietoja voisi käyttää tutkimuksen ja tilastoinnin lisäksi myös kehittämis- ja innovaatiotoimintaan, opetukseen, tietojohtamiseen, valvontaan, ohjaukseen ja viranomaisen suunnittelutehtäviin. Tietojen käyttöä ohjaisivat kuitenkin lainsäädäntö ja viranomaiset, jotka varmistaisivat, että käyttö toteutuu tietoturvallisesti.

Hallituksen esitys liittyy valtion talousarvioehdokseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Lakien on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2018. Osaa säännöksistä sovellettaisiin kuitenkin vasta siirtymäajan jälkeen.

Lisätietoja

neuvotteleva virkamies Pia-Liisa Heiliö, p. 02951 63372
neuvotteleva virkamies Hannu Hämäläinen, p. 02951 63380
hallitussihteeri Helena Raula, p. 02951 63018

Lähde:

http://stm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/uusi-lup...

---

Katso myös aiheeseen liittyvä videolinkki Saarikon kertomana:

https://www.youtube.com/watch?v=L-JQ-wDoOso&featur...

Käyttäjän JohannaVendelin kuva
Johanna Vendelin

Tässä tekstissä ei sanallakaan puhuta siitä, mikä on yksilön oikeus omiin tietoihinsa. Esim. tämä: "Lupaviranomainen kokoaisi tarvittavat tiedot eri rekistereistä, muokkaisi, yhdistelisi ja esikäsittelisi ne." Ikään kuin viranomaiset voisivat päättää mihin yksilön henkilötietoja käytetään. Kuitenkin olen ymmärtänyt niin, että EU:n uusi tietoturva-asetus, GDPR, määrittelee nimenomaan ihmisille oikeuden päättää tietojensa keräämisestä, käytöstä ja siitä mihin tietoja voi siirtää. Ihmisille tulee oikeus myös kieltää omien tietojensa käyttö profilointitarkoituksiin.

Käyttäjän JohannaVendelin kuva
Johanna Vendelin

Lisään, että myöskään ministeri Annika Saarikko ei tuossa videossa puhu mitään yksilöiden oikeuksista omiin tietoihinsa. Tällainen asenne hallitukselta on huolestuttavaa. Ikään kuin kaikki meidän tieto olisi viranomaisten hallussa eikä meillä itsellämme olisi siihen mitään sanottavaa, että mihin tietojamme käytetään.

Käyttäjän Kirsiomp kuva

Johanna, ihan oikein, juuri sellainen vaikutelma tässä syntyy - valitettavasti.

Käyttäjän AleksiParkkinen kuva
Aleksi Parkkinen

Porukka sanoikin että soteuudistus menee siihen että yksityiset noukkivat ne parhaat potilaat. Hallitus sanoi että se on hölynpölyä samalla kun valmisteli työkaluja juuri sitä varten.

Käyttäjän HannuRissanen kuva
Hannu Rissanen

Valinnan vapaus on kääntynyt irvikuvakseen. Isot yhtiöt ovat jo nyt saamassa oikeuden valita itselleen parhaat asiakkaat ja köyhät jätetään muille maksettavaksi.

Käyttäjän Kirsiomp kuva

Tulipa mieleeni sellainen vaihtoehto sotepisteytykselle, että miksi ei luoda sellaista sotejärjestelmää, jossa sote-palveluntarjoajat laskisivat vain tehtyjä toimenpiteitä tietyin yksikköhinnoin ja laskuttaisivat ne sitten omalta maakunnaltaan jälkeenpäin esim. puolivuosittain?

Eli esimerkkinä näin: Tietty sote-toimija on tehnyt oman maakuntansa asukkaille (ja mökkiläisille?) puolessa vuodessa 350 lonkkaleikkausta ja saa siitä 350 x 10 000 euroa. (Huom. tässä vain esimerkinomainen).

Näin ei tarvitsisi viedä sairastavuutta ja annettuja hoitoja asiakaskohtaisesti henkilökohtaiselle tasolle profiloiden lainvastaisesti asiakkaita.

Eikö se olisi se ja sama yksittäiselle sote-toimijalle, kenelle se antaa noita leikkauspalveluja, jos se saa siitä sopivan korvauksen?

Maakunta voisi näin budjetoida ja suunnitella oman alueensa alueella tapahtuvat hoidot paremmin etukäteen, koska helposti voidaan jo nyt ajaa tilastoista esiin eri hoitotoimenpiteet kunkin maakunnan, tai yksittäisen kunnankin alueella.

Maakuntia tähän riittäisi todellakin vain ne viisi, esim. NUTS-suuralueet:

https://tilastokeskus.fi/meta/luokitukset/suuralue...

Käyttäjän tit1839 kuva
torsti tuukkanen

Epärehellisyys ”paistaa”läpi koko sote-ja valinnanvapaus-lakien valmistelun.muuta syytä kuin omanvoiton pyynti näkyy
joka nurkista.Ahneus yhteisten varojen omimiseen on suuri,kun jaossa parikymmentä miljardia julkisia varoja.Kaikki tämä
tehdään muutaman ”virkaheiton”todellista kannatusta vailla olevan puolueloikkarin turvin.Sipilän hallitus tulee olemaan
esimerkki siitä,kuinka demokraattisessa hallinnossa voidaan kikkailla mielin määrin, kun oikeamielisyys ja moraali hei-
tetään jätteisiin.

Rauno Partanen

Niin uskomattoman pöljältä kapitaatiot ja toisot tuntuu, että onko tässä itse asiassa vain tarkoitus saada EU GDPR:neen näyttämään hyvältä, vahvistaa esim. liittovaltiokehitystä...?

Toimituksen poiminnat